Skip to content


Category Archives: tech

 1. Problem roku 2010 January 6, 2010

  Posted in tech.

  No comments
 2. Projekt TFS Integration Platform December 30, 2009

  Posted in tech, TFS.

  No comments
 3. Ku pamięci: Automatyczne wyłączenie komputerów do których nikt nie jest zalogowany December 29, 2009

  Posted in ku pamięci, tech, Windows Client, Windows Server.

  3 comments
 4. Ku pamięci: Jak sprawdzić jaki jest rekord MX dla domeny? December 16, 2009

  Posted in ku pamięci, tech, Windows Client, Windows Server.

  2 comments
 5. Zarządzanie backupem Hyper-V September 16, 2009

  Posted in Hyper-V, PowerShell, System Center, tech, Windows Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2.

  6 comments
 6. Microsoft Deployment Toolkit 2010 wydany September 10, 2009

  Posted in general, PowerShell, tech, Windows Server.

  1 comment
 7. Twitter zatakowany – DOS August 6, 2009

  Posted in owned.

  2 comments
 8. Office 2010 dostępny na Connect July 14, 2009

  Posted in Microsoft Office, tech, Windows Client.

  No comments
 9. Ku pamięci: Edycja pliku hosts w Windows 7 x64 July 13, 2009

  Posted in ku pamięci, tech, Windows 7, Windows Client, Windows Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista.

  18 comments
 10. Ku pamięci: Podgląd miniatur w Windows Server 2008 R2 July 12, 2009

  Posted in ku pamięci, tech, Windows Server, Windows Server 2008 R2.

  1 comment
 11. Ku pamięci: Zmiana domyślnej wielkości template dla list i site'ów Sharepointowych July 1, 2009

  Posted in general, ku pamięci, Microsoft Office, MOSS, tech, Techblog, WSS.

  4 comments
 12. Update dla SP2 do MOSS 2007 June 28, 2009

  Posted in general, Microsoft Office, MOSS, tech, Techblog, WSS.

  3 comments
 13. Ku pamięci: Windows 7 – szyfrowanie partycji systemowej za pomocą BitLockera na komputerze nie posiadającym TPM June 28, 2009

  Posted in general, ku pamięci, tech, Techblog, Windows 7, Windows Client, Windows Server, Windows Server 2008 R2.

  12 comments
 14. Ku pamięci: Jak zmienić port nasłuchiwania dla Remote Desktop June 26, 2009

  Posted in general, tech, Techblog, Windows Client, Windows Server.

  1 comment
 15. Hyper-V Management Tools dla Windows Vista Service Pack 2 June 24, 2009

  Posted in general, Hyper-V, tech, Techblog, Windows Client, Windows Server, Windows Vista.

  2 comments
 16. Ku pamięci: Instalacja Microsoft Forefront Client bez Forefront Management Server June 24, 2009

  Posted in ForeFront, general, ku pamięci, System Center, tech, Techblog, Windows Client, Windows Server.

  2 comments
 17. Symantec Backup Exec System Recovery bootowany z pendrive June 23, 2009

  Posted in general, tech, Techblog.

  2 comments
 18. Ku pamięci: VSTS TFS – jak usunąć nieużywane Work Item Fields June 22, 2009

  Posted in general, tech, Techblog, TFS.

  1 comment
 19. Bing, pozbierane fakty June 7, 2009

  Posted in general, Internet Explorer, tech, Techblog, Windows Live.

  9 comments
 20. Windows 7 – RTM już tuż-tuż June 7, 2009

  Posted in general, tech, Windows 7, Windows Client, Windows Server, Windows Server 2008 R2.

  3 comments
 21. Instalacja SP2 dla WSS 3.0 i MOSS 2007 June 6, 2009

  Posted in general, Microsoft Office, MOSS, SQL Server, tech, Techblog, Windows Server, WSS.

  5 comments
 22. Chcesz bezpłatną subskrybcję Microsoft TechNet Plus? June 3, 2009

  Posted in general, Microsoft Office, Techblog, Windows Client, Windows Server.

  6 comments
 23. Ku pamięci: IE8 obejście problemu z Conditional Comments June 2, 2009

  Posted in general, Internet Explorer, ku pamięci, tech, Techblog, Windows Client.

  6 comments
 24. Ku pamięci: Problem z rejestracją w DNS May 31, 2009

  Posted in general, ku pamięci, tech, Techblog, Windows Server, Windows Server 2003.

  No comments
 25. Windows 7 i Windows Server 2008 R2 Release Candidate (RC) dostępne publicznie May 5, 2009

  Posted in general, tech, Techblog, Windows 7, Windows Client, Windows Server, Windows Server 2008 R2.

  7 comments


Skip to toolbar