Skip to content


Wdrażanie ról IIS 7.0 i IIS 7.5 przez CMD

Dlaczego wdrażać role IIS używając CMD? Są dwie odpowiedzi:

 • Czynność ma być wykonywana w taki sam sposób na wielu serwerach (automatyzacja).
 • Osoba wdrażająca ma zacięcie do skryptowania:)

Instalacja pełna IIS 7.0:

echo installing IIS 7.0 full

start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;IIS-FTPManagement;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

echo %errorlevel%

Instalacja pełna IIS 7.5:

echo installing IIS 7.5 full

start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

echo %errorlevel%

Jednak zalecam stosowanie polityki bezpieczeństwa polegającej na instalowaniu tylko potrzebnych komponentów. Na przykład:

Instalacja II7.0 dla treści statycznych:

echo installing IIS Rule – default + static features

start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementConsole;IIS-StaticContent

echo %errorlevel%

Instalacja IIS 7.5 dla treści statycznych:

echo installing IIS Rule – default + static features

start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-StaticContent

echo %errorlevel%

Instalacja IIS 7.0 dla treści statycznyh i dynamicznych (ASP, ASP.NET):

echo installing IIS Rule – default + static + dynamic features (ASP, ASP.NET)

echo basic IIS with static
start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementConsole;IIS-StaticContent
echo ASP
start /w pkgmgr /iu:IIS-ASP;IIS-ISAPIExtensions;IIS-RequestFiltering
echo ASP.NET
start /w pkgmgr /iu:IIS-ASPNET;IIS-DefaultDocument;IIS-ISAPIFilter;IIS-NetFxExtensibility

echo %errorlevel%

Instalacja IIS 7.5 dla treści statycznyh i dynamicznych (ASP, ASP.NET):

echo installing IIS Rule – default + static + dynamic features (ASP, ASP.NET)

echo basic IIS with static
start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-StaticContent
echo ASP
start /w pkgmgr /iu:IIS-ASP;IIS-ISAPIExtensions
echo ASP.NET
start /w pkgmgr /iu:IIS-ASPNET;IIS-ISAPIFilter;IIS-NetFxExtensibility

echo %errorlevel%

Instalacja Serwera FTP 7.5 dla IIS 7.0 (należy pobrać paczkę FTP 7.5, która nie jest dostępna domyślnie; linki do instalatora x86 lub x64):

IF “%PROCESSOR_ARCHITECTURE%”==”x86” start /wait msiexec /qn /norestart /i ftp7_x86_75.msi
IF “%PROCESSOR_ARCHITECTURE%”==”AMD64” start /wait msiexec /qn /norestart /i ftp7_x64_75.msi

echo installing IIS Rule – default + FTP

start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementConsole;IIS-StaticContent;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;IIS-FTPManagement;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase

echo %errorlevel%

Instalacja Serwera FTP na IIS 7.5:

echo installing IIS Rule – default + FTP

start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-FTPSvc;IIS-FTPServer;IIS-FTPExtensibility

echo %errorlevel%

źródła:

Installing IIS 7.0 from the Command Line – IIS.net

Installing IIS 7 on Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2 – IIS.net

Installing IIS 7.5 on Windows Server 2008 R2 – TechNet

Tip #91: Did you know … How to automate FTP 7.5 installation and site creation? – Tips & Tricks for ASP.NET, IIS, and Visual Web Developer

Problem installing IIS 7.0 with a unattend script and pkgmgr.exe – forums IIS.net

start /w pkgmgr /iu:

Posted in IIS, tech, Windows Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2.

Tagged with , , , , , , , .


HVRemote – zarządzanie zdalne Hyper-V w domu i w zagrodzie

Do napisania wpisu skłoniło mnie pytanie czytelnika:

“Dwa serwery w grupie roboczej: pierwszy – Hyper-V Server 2008 R2, drugi – pełny 2008 R2 (z GUI),  na którym zainstalowana jest rola Hyper-V. Pytanie: Co zrobić zaraz po instalacji pierwszego serwera, aby móc podłączyć się do pierwszego z konsoli Hyper-V Manager na drugim?”

Prostym rozwiązaniem w tej sytuacji jest użycie HVRemote – skryptu, który ułatwia konfiguracje zdalnego zarządzania Hyper-V w środowisku grupy roboczej i mieszanym (AD-workgroup). Konfiguracja jest możliwa również ręcznie za pomocą Authorization Managera, ale HVRemote bardzo przyspiesza tę operację.

źródła:

HVRemote – Hyper-V Remote Management Configuration Utility

Configure Hyper-V Remote Management in seconds – John Howard

Using Authorization Manager for Hyper-V Security – TechNet

Posted in Hyper-V, tech, Windows Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2.

Tagged with , , .


RDCMan dostępny publicznie

Poczta pantoflowa ma dużą siłę nawet w dzisiejszych czasach:)

Całkiem przypadkiem dowiedziałem się, że narzędzie Remote Deskop Connection Manager, które dotychczas było wykorzystywane przez Microsoft wewnętrznie trafiło do publicznego użytku i jest dostępne do pobrania.

RDCMan dostępny w wersji 2.2 to bardzo przyjemny i prosty w użyciu manager zdalnych pulpitów dedykowany dla administratorów systemów Windows. Lewą cześć okna zajmuje drzewo maszyn i ich grup, prawa część to przestrzeń robocza. Można za pomocą tego narzędzia zdefiniować dużą liczbę maszyn z którymi się łączymy i powiązać je w grupy, dla każdej maszyny lub grupy można użyć specyficznych ustawień (możliwe jest również “dziedziczenie” po obiektach, które znajdują się “wyżej” na drzewie maszyn. RDCMan wspiera bardzo dużo funkcjonalności RDC (w zależności od wersji RDC Clienta), między innymi  TS Gateway, przekierowanie urządzeń i napędów, zmianę rozdzielczości na drugi monitor.

Wspierane systemy operacyjne:  Windows 7; Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2003. Do użycia w systemie Windows XP i Windows Server 2003 konieczna jest instalacja Remote Desktop Connection client w wersji co najmniej 6.0 (najnowsza wersja to 7.0).

Moje doświadczenia z tym programem są długie i pozytywne i do tej pory zastanawiałem się dlaczego jest dostępny tylko wewnętrznie w Microsoft, teraz się to wreszcie zmieniło. Do tej pory polecałem znajomym bezpłatnego mRemote albo płatnego visionapp Remote Desktop 2010 R2, w tej chwili do grupy polecanych managerów zdalnych pulpitów dołączam na pierwszym miejscu RDCMan.

źródło: Remote Desktop Connection Manager – Microsoft Download Center

Posted in tech, Windows Client, Windows Server.

Tagged with , , , , , , , .


Sesje Live Meeting na WSS.pl

Dużo się ostatnio dzieje na Portalu WSS.pl. Część ze zmian nie jest widoczna na pierwszy rzut oka i dotyczy silnika na którym zbudowany jest Portal. Wprowadzamy sporo zmian i unowocześniamy WSS.pl.

Do najciekawszych  rzeczy jakie ostatnio robimy należy wspieranie inicjatyw jak Community Launch oraz prowadzenie spotkań na żywo z ekspertami. Do obu tych celów wykorzystujemy Microsoft Office Live Meeting.

Jutro (10 czerwca 2010) o godzinie 10:00 rozpocznie się transmisja z Forefront Community Launch. Transmisja dedykowana jest dla wszystkich, którzy nie mają możliwości dotarcia osobiście na konferencję. Transmisjak podobnie jak konferencja będzie trwała do 16:30. Podczas ponad sześciu godzin będzie można zapoznać się z tym co w nowym Forefroncie piszczy:)

Agenda Forefront Community Launch:

10:00-11:00 – Forefront Threat Managemement Gateway 2010 – Krzysztof Bińkowski
11:15-12:15 – Forefront Unified Access Gateway 2010 – Krzysztof Pietrzak
13:00-14:00 – Forefront Identity Manager 2010 – Tomasz Onyszko
14:15-15:15 – Forefront Protection 2010 for Exchange Server – Jacek Swiatowiak
15:30-16:30 – Współpraca Forefront Client Security z System Center Configuration Managerem 2007R2 – Daniel Stefaniak

Pojutrze (11 czerwca 2010) o godzinie 11:15 odbędzie się półtoragodzinna sesja Wykorzystanie Microsoft Project 2010 oraz Microsoft Project Server 2010 w zarządzaniu projektami prowadzona przez Sebastiana Wilczewskiego – moim zdaniem najlepszego polskiego speca od Microsoft Project. Tematy jakie będą poruszone przez Sebastiana podczas szkolenia:

 • Wprowadzenie do pracy z platformą EPM (Microsoft Project Server + Microsoft Project 2010
 • Efektywne budowanie harmonogramów przedsięwzięć
 • Zarządzanie zasobami
 • Raportowanie
 • Praca w środowisku wieloprojektowym

Zapraszam na oba spotkania, linki do spotkań znajdują się w informacjach poniżej.

źródła:

Transmisja z Forefront Community Launch – WSS.pl

Spotkanie z ekspertem: Project 2010 i zarządzanie projektami – WSS.pl

Posted in community, conferences.

Tagged with , , , .


Zmiany, zmiany…

Na jakiś czas umilkłem. Podobno blog nie uaktualniany przez więcej niż dwa tygodnie jest nieżywy. Mam nadzieję, że uda mi się mój jeszcze rozruszać:)

Powodem przerwy w pisaniu jest brak czasu spowodowany:

 • Zmianą pracy: Zamykanie projektów w starej pracy i przygotowywanie do pracy swojego następcy. Od pierwszego czerwca pracuję już w nowej firmie (więcej informacji w moim  profilu LinkedIn, wkrótce uzupełnię sekcję “about” na blogu).
 • Nauką i certyfikacją: Duża ilość zaplanowanych egzaminów MCP (niedługo kończy się promocja Second Shot a chciałem z niej skorzystać tyle ile to możliwe) i nauka do nich. Do tego wszystkiego doszło uzyskanie certyfikatu MCT (Microsoft Certified Trainer), którym mogę się od tygodnia legitymować:)

Wkrótce pojawią się nowe posty!

źródło: własne doświadczenia

Posted in personal.

Tagged with , , , , , .


Konkurs o Exchange Server 2010

Portal WSS.pl organizuje konkurs znajomości technologii Exchange Server 2010. Konkurs rozpocznie się 24 maja 2010 i będzie trwał przez tydzień.

Konkurs jest dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę na temat Exchange 2010, dobrze się bawić a do tego wygrać nagrody:) Wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę zapraszam do linków na końcu wpisu.

Więcej informacji o konkursie na witrynie konkursu.

Zapraszam do udziału!

źródła:

Konkurs pocztowca na WSS.pl. 7 dni z Exchange Server 2010

Strona produktowa Microsoft Exchange 2010

Wypróbuj Microsoft Exchange 2010

Posted in community, tech.

Tagged with , , .


Hyper-V a hibernacja i sleep

Dwa lata temu pisałem jak można udomowić Windows Server 2008 teraz pora na mały suplement dotyczący używania udomowionego Hyper-V.

Ten post to odpowiedź dla jednego z czytelników bloga, który zapytał mnie:

“Czy da się korzystać z hibernacji na laptopie z Hyper-V, którego używam do uruchamiania testowego wirtualnego środowiska?”

Po zainstalowaniu roli Hyper-V na Windows Server tracimy możliwość korzystania z zaawansowanych funkcji wstrzymania jak hibernacja oraz sleep. Dzieje się tak z powodu, że część funkcji hypervisora nie jest obsługiwana przez dostępne w systemie narzędzia obsługujące zaawansowane opcje wstrzymania.

Marketingowo jest to przedstawiane, że Hyper-V jest stworzony dla serwerów a ich się nie hibernuje i nie wstrzymuje:) Rzeczywiście tak jest ale Microsoft zapomniał o ludziach używających maszyn z Hyper-V na stacjach roboczych i komputerach przenośnych (programiści, konsultanci, testerzy, trenerzy etc).

Jednak jest metoda jak można częściowo pogodzić zaawansowane funkcje wstrzymania wraz z korzystaniem z Hyper-V. Rozwiązanie nie jest idealne i ma swoje ograniczenia ale lepsze to niż nic. Opiera się ono o wiedzę, że w początkowej fazie startu systemu wraz z uruchomieniem sterownika odpowiedzialnego za Hyper-V o nazwie Hvboot.sys system zostaje przestawiony w tryb wirtualizacji i zmienione zostają między innymi opcje zarządzania energią. Dokąd Hyper-V nie zostało uruchomione dotąd jest możliwość wykorzystania zaawansowanych opcji wstrzymania.

Tyle teorii:) teraz how to:

Opcje związane z uruchomieniem Hvboot.sys są ukryte w rejestrze: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hvboot\Start

Po zmianie na wartość dziesiątkową 3 i przeładowaniu systemu sterownik będzie uruchamiany na żądanie (pamiętamy, że domyślne ustawienie to 0).

Zamiast zmiany dokonywać w rejestrze można posłużyć się poleceniem: sc config hvboot start= demand

Po restarcie uzyskaliśmy możliwość korzystania z funkcji wstrzymania ale nie możemy uruchomić Hyper-V:)

Jeśli mimo to nie mamy dostępu do hibernacji należy ją włączyć: powercfg -h on.

Aby włączyć Hyper-V należy uruchomić komendę net start hvboot. Po wykonaniu tego polecenia do następnego restartu tracimy dostęp do zaawansowanych opcji wstrzymania.

źródła:

Enable Sleep / Hibernate with Hyper-V -markharrison.co.uk/blog

Get power management features back with Server 2008 Hyper-V – Aaron Tiensivu’s Blog

Hyper-V and Power Management – Virtual PC Guy’s Blog

Hyper-V: How to Run Hyper-V on a Laptop – TechNet Wiki

Posted in Hyper-V, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2.

Tagged with , , , , , , , .


Koniec wsparcia dla Windows 2000, XP SP2 oraz Vista RTM

Już niedługo, bo 13 lipca skończy się wsparcie dla Windows 2000 Professional oraz Server. Stara dobra dwu tysiączka obchodziła niedawno swoje dziesiąte urodziny, a w. To już chyba wystarczający wiek, żeby przejść na zasłużoną emeryturę:)

Podobnie ma się sprawa z Windows XP z dodatkiem SP2 (tak z tym wydanym tuż po epidemi blastera),  po 13 lipca jedyną wspieraną wersją będzie ta, która ma zainstalowany dodatek SP3.

13 lipca będzie też magiczną datą dla Windows Server 2003, który przejdzie z fazy Mainstream Support do Extended Support. Znaczy to, że kończy się bezpłatne wsparcie oraz nie będą wydawane poprawki mające na celu rozszerzenie funkcjonalności a jedynie łaty bezpieczeństwa.

Trochę przespałem koniec wsparcia dla Windowsa Visty RTM czyli bez żadnego SP (obecnie jest wspierana wciąż Vista z SP1 oraz oczywiście SP2) . Wsparcie dla Windowsa Visty RTM skończyło się 13 kwietnia.

źródła, poza własnym doświadczeniem:

End of Support for Windows XP SP2 and Windows Vista (with no service packs installed) – Microsoft Support Lifecycle Blog

End of support for Windows 2000 and Extended Support phase transition for Windows Server 2003 – Microsoft Support Lifecycle Blog

Posted in tech, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP.

Tagged with , , , , , , , .


Podsumowanie #CEEMVP10 – MVP vs Eyjafjallajökull

Od wpisu z dnia wylotu minął prawie tydzień. W ciągu tego tygodnia trochę się wydarzyło. Dziś siedząc w domu w kapciach i oglądając podobne sytuacje w telewizji łatwiej o tym opowiadać:)

Spotkanie Central and Eastern Europe MVP Open Days od początku było dotknięte piętnem wulkanu. Z powodu erupcji wulkanu Eyjafjallajökull na Islandii i zamknięcia lotów prelegenci ze Stanów mający prowadzić sesje techniczne nie byli w stanie przylecieć, podobnie jak część MVP. Tych którym nie udało się wylecieć należy jednak uznać za szczęściarzy, ominęło ich sporo problemów logistycznych.

Brak części prelegentów zmusił organizatorów do zmiany agendy i wykorzystania lokalnych prowadzących sesje. Niestety jako ITPro nie jestem ze swojej ścieżki zbyt zadowolony. Organizatorzy nadrobili nieco ścieżką community i nieformalną częścią ale i tak mam spory niedosyt. Ciekawie prezentowała się atmosfera spotkania, nieoczekiwanie spotkanie zmieniło się w parodniowy team building, którego celem stało się rozwiązanie problemu z organizacją powrotu do domów.

Wszystkie wyloty i przyloty z/do Aten zostały jeden po drugim skasowane, pozostały nam następujące opcje powrotu:

 • Prom do Włoch/Hiszpanii (lotniska w Rzymie i Barcelonie przez większość czasu były otwarte) podróż trwa 30/60h, następnie samolot.
 • Samochodem przez Europę: jakieś 36h, niestety wynajęcie auta z wypożyczalni i zwrot w innym kraju to spora kwota ok 4000 Euro (oczywiście plus koszty wypożyczenia, paliwa i inne opłaty), nieco lepiej prezentowała się opcja zakupu auta w Grecji i sprzedaż po powrocie:)
 • Pociągiem: bardzo dużo przesiadek, około 40h przy braku gwarancji na to, że gdzieś się nie utknie z powodu dużej liczby pasażerów.
 • Autokarem: opcja optymalna cenowo i czasowo 150 Euro i ok 30h, tylko najbliższy autokar odjechałby do Warszawy jutro;)
 • Samolotem wykorzystując momenty kiedy strefy powietrzne zostały otwarte, niestety te momenty zwykle nie pokrywały się lotami w “naszą stronę” lub nie było w tym momencie samolotu, który powinien był lecieć, bo utknął gdzieś indziej.
 • Kombinacja powyższych.

Na szczęście udało się nam wrócić, co prawda metodą kombinowaną ale i tak bardzo szybko. Chciałbym jednocześnie podziękować polskiemu oddziałowi firmy Microsoft za pomoc udzieloną mi i wszystkim polskim MVP odciętym w Atenach w organizacji i opłaceniu awaryjnego powrotu do domów. Bez tej pomocy nasz wylot byłby możliwy dopiero za dwie doby (o ile lot nie byłby skasowany).

źródła: własne, czasem traumatyczne doświadczenia

Posted in MVP, personal.

Tagged with , , , , , , , , , .


Mały lotniskowy post w drodze na #CEEMVP10

Po przejściu na terminal dotarłem parę minut temu do swojej bramy i czekam na samolot, który z przesiadką we Frankfurcie dostarczy mnie do Aten na CEE MVP Open Days. Central and Eastern Europe MVP Open Days to jak sama nazwa wskazuje spotkanie MVP z krajów centralnej i wschodniej Europy. Jak już się zakończą postaram opisać swoje wrażenia -o ile NDA na to mi zezwoli:)

Lot i przerwa na lotnisku będzie chyba pierwsza chwila od ponad 2 tygodni kiedy mam odrobinę czasu na przejrzenie zaległych RSSów i podpisywanie na maile, postaram się ją dobrze wykorzystać:)

Szybko publikuję posta, bo się właśnie boarding rozpoczął…

źródło: własne doświadczenia

Posted in MVP, personal.

Tagged with , , , , , .
Skip to toolbar