Skip to content


Ku pamięci: VSTS TFS – jak usunąć nieużywane Work Item Fields

W pracy w dużej programistycznej organizacji pracującej z użyciem Visual
Studio Team System Team Foundation Server od czasu do czasu przychodzi taki czas
kiedy programiści trafiają na następujący komuniktat błędu: “TF26213: Too many
new fields. You are trying to create X field(s), while the server has space for
Y of them.”.

TFS_WIT_import_error_1

Problem pojawia się zwykle gdy architekci i PMowie nie trzymają się
predefiniowanych metodologii i tworzą dużo work item fields (WIT fields). Jednym
z ograniczeń TFS spowodowanm ograniczeniami SQL jest limit ilości WIT fields do
1024.

Aby uporać się z problemem należy sprawdzić czy występują WIT fields, które
są niewykorzystane. Aby to sprawdzić wykonujemy:

cd C:\Program Files\Microsoft Visual
Studio 9.0\Common7\IDE

witfields view /s:ServerName /unused >
C:\WIT_unused.txt

W utworzonym pliku znajduje się lista nieużywanych WIT fields.

Aby usunąć konkretny WIT field należy wydać komendę:

witfields delete /s:ServerName
Name.Of.Workitem

A następnie zatwierdzić wybór.

Na pewno usunięcie nieużywanych WIT fields na jakiś czas wystarczy:) Jeśli
wszystkie WIT fields zostały wykorzystane i nie ma nieużywanych do usunięcia
zostały 2 drogi:

  • zainstalowanie kolejnej instancji VSTSTFS
  • dostosowanie prowadzonych projektów do predefiniowanych metodologii, do
    czego zachęcam:)

Swoją drogą chyba będę musiał porozmawiać z architektami:)

źródło: własne doświadczenia

Posted in general, tech, Techblog, TFS.

Tagged with , , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.Skip to toolbar