Skip to content


Ku pamięci: VSTS TFS – jak usunąć nieużywane Work Item Fields

W pracy w dużej programistycznej organizacji pracującej z użyciem Visual
Studio Team System Team Foundation Server od czasu do czasu przychodzi taki czas
kiedy programiści trafiają na następujący komuniktat błędu: “TF26213: Too many
new fields. You are trying to create X field(s), while the server has space for
Y of them.”.

TFS_WIT_import_error_1

Problem pojawia się zwykle gdy architekci i PMowie nie trzymają się
predefiniowanych metodologii i tworzą dużo work item fields (WIT fields). Jednym
z ograniczeń TFS spowodowanm ograniczeniami SQL jest limit ilości WIT fields do
1024.

Aby uporać się z problemem należy sprawdzić czy występują WIT fields, które
są niewykorzystane. Aby to sprawdzić wykonujemy:

cd C:\Program Files\Microsoft Visual
Studio 9.0\Common7\IDE

witfields view /s:ServerName /unused >
C:\WIT_unused.txt

W utworzonym pliku znajduje się lista nieużywanych WIT fields.

Aby usunąć konkretny WIT field należy wydać komendę:

witfields delete /s:ServerName
Name.Of.Workitem

A następnie zatwierdzić wybór.

Na pewno usunięcie nieużywanych WIT fields na jakiś czas wystarczy:) Jeśli
wszystkie WIT fields zostały wykorzystane i nie ma nieużywanych do usunięcia
zostały 2 drogi:

  • zainstalowanie kolejnej instancji VSTSTFS
  • dostosowanie prowadzonych projektów do predefiniowanych metodologii, do
    czego zachęcam:)

Swoją drogą chyba będę musiał porozmawiać z architektami:)

źródło: własne doświadczenia

Posted in general, tech, Techblog, TFS.

Tagged with , , , , , .


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. Charles says

    Thanks Karol, very helpful!Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.Skip to toolbar