Skip to content


Ku pamięci: Zmiana domyślnej wielkości template dla list i site'ów Sharepointowych

Zapisywanie list i site’ów SharePointowych jako template jest bardzo łatwą
metodą przenoszenia danych z jednego miejsca w inne.

 

Domyślne ustawienie WSS 3.0 i MOSS 2007 pozwalają wygenerować template mający
10MB. Przy próbie wygenerowanie większego zwracany jest błąd: "The list is too
large to save as a template. The size of a template cannot exceed 10485760 bytes".
Aby zmienić limit na 50MB należy wykonać:

 

cd C:\Program Files\Common
Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN

stsadm -o setproperty -propertyname
max-template-document-size -propertyvalue 52428800

 

Parametr propertyvalue jest wartością wyrażoną w bitach. Górna granica to 524288000
czyli 500MB. Przy próbie wprowadzenia większej wartości otrzymujemy jeden z
błędów:

– The specified value for maximum template document size is not valid. Please
specify a positive number less than 524288000.

– Value was either too large or too small for an Int32.

 

źródło: własne doświadczenia

Posted in general, ku pamięci, Microsoft Office, MOSS, tech, Techblog, WSS.

Tagged with , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.Skip to toolbar