Skip to content


Wdrażanie ról IIS 7.0 i IIS 7.5 przez CMD

Dlaczego wdrażać role IIS używając CMD? Są dwie odpowiedzi:

  • Czynność ma być wykonywana w taki sam sposób na wielu serwerach (automatyzacja).
  • Osoba wdrażająca ma zacięcie do skryptowania:)

Instalacja pełna IIS 7.0:

echo installing IIS 7.0 full

start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;IIS-FTPManagement;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

echo %errorlevel%

Instalacja pełna IIS 7.5:

echo installing IIS 7.5 full

start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

echo %errorlevel%

Jednak zalecam stosowanie polityki bezpieczeństwa polegającej na instalowaniu tylko potrzebnych komponentów. Na przykład:

Instalacja II7.0 dla treści statycznych:

echo installing IIS Rule – default + static features

start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementConsole;IIS-StaticContent

echo %errorlevel%

Instalacja IIS 7.5 dla treści statycznych:

echo installing IIS Rule – default + static features

start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-StaticContent

echo %errorlevel%

Instalacja IIS 7.0 dla treści statycznyh i dynamicznych (ASP, ASP.NET):

echo installing IIS Rule – default + static + dynamic features (ASP, ASP.NET)

echo basic IIS with static
start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementConsole;IIS-StaticContent
echo ASP
start /w pkgmgr /iu:IIS-ASP;IIS-ISAPIExtensions;IIS-RequestFiltering
echo ASP.NET
start /w pkgmgr /iu:IIS-ASPNET;IIS-DefaultDocument;IIS-ISAPIFilter;IIS-NetFxExtensibility

echo %errorlevel%

Instalacja IIS 7.5 dla treści statycznyh i dynamicznych (ASP, ASP.NET):

echo installing IIS Rule – default + static + dynamic features (ASP, ASP.NET)

echo basic IIS with static
start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-StaticContent
echo ASP
start /w pkgmgr /iu:IIS-ASP;IIS-ISAPIExtensions
echo ASP.NET
start /w pkgmgr /iu:IIS-ASPNET;IIS-ISAPIFilter;IIS-NetFxExtensibility

echo %errorlevel%

Instalacja Serwera FTP 7.5 dla IIS 7.0 (należy pobrać paczkę FTP 7.5, która nie jest dostępna domyślnie; linki do instalatora x86 lub x64):

IF “%PROCESSOR_ARCHITECTURE%”==”x86” start /wait msiexec /qn /norestart /i ftp7_x86_75.msi
IF “%PROCESSOR_ARCHITECTURE%”==”AMD64” start /wait msiexec /qn /norestart /i ftp7_x64_75.msi

echo installing IIS Rule – default + FTP

start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementConsole;IIS-StaticContent;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;IIS-FTPManagement;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase

echo %errorlevel%

Instalacja Serwera FTP na IIS 7.5:

echo installing IIS Rule – default + FTP

start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-FTPSvc;IIS-FTPServer;IIS-FTPExtensibility

echo %errorlevel%

źródła:

Installing IIS 7.0 from the Command Line – IIS.net

Installing IIS 7 on Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2 – IIS.net

Installing IIS 7.5 on Windows Server 2008 R2 – TechNet

Tip #91: Did you know … How to automate FTP 7.5 installation and site creation? – Tips & Tricks for ASP.NET, IIS, and Visual Web Developer

Problem installing IIS 7.0 with a unattend script and pkgmgr.exe – forums IIS.net

start /w pkgmgr /iu:

Posted in IIS, tech, Windows Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2.

Tagged with , , , , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.Skip to toolbar