Skip to content


Zmiana ekranu logowania w Windows 7

Windows 7 możliwa zmianę ekranu logowania, ta sama metoda działa również dla Windows Server 2008 R2.

Można zrobić to za pomocą programu Tweaks.com Logon Changer 1.1.

Zmian ekranu logowania można również dokonać ręcznie i rozpropagować je po całej organizacji:

  • Za pomocą zmiany w rejestrze:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background]
“OEMBackground”=dword:00000001

  • Z pomocą Group Policy:

Computer Configuration -> Administrative Templates -> System –> Logon –> Always use custom logon background ->Enabled

  • Po wprowadzeniu zmian w rejestrze lub Group Policy należy utworzyć folder: C:\Windows\System32\oobe\info\backgrounds i umieścić w nim plik backgroundDefault.jpg, który będzie wyświetlany jako ekran logowania. Plik graficzny musi być mniejszy niż 256KB.
  • Istnieje możliwość umieszczenia w folderze większej liczby plików i dopasowanie ich do stosowanej rozdzielczości (poniżej lista nazw plików, które mogą zostać użyte):

backgroundDefault.jpg
background768x1280.jpg
background900x1440.jp
background960x1280.jpg
background1024x1280.jpg
background1280x1024.jpg
background1024x768.jpg
background1280x960.jpg
background1600x1200.jpg
background1440x900.jpg
background1920x1200.jpg
background1280x768.jpg
background1360x768.jpg

źródła:

Tweaks.com Logon Changer for Windows 7

Windows 7 to officially support logon UI background customization – Within Windows

Windows 7 Lets You Change the Logon Background Image – The Winhelponline Blog

Posted in Windows 7, Windows Client, Windows Server 2008 R2.

Tagged with , , , , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.Skip to toolbar