Skip to content


Instalator Windows 7 z aplikacjami – Lite Touch Deployment

Na przykładzie jakim jest integracją Microsoft Office 2007 i Adobe Reader z medium instalacyjnym Windows 7 postaram się opisać prosty przykład Lite Touch Deployment przygotowanego za pomocą Microsoft Deployment Toolkit 2010.

Poniższy scenariusz ma zastosowanie dla wdrażania systemów: Windows 7, Vista, Server 2008, Server 2008 R2. Można go wykonać na powyższych systemach jak również na Windows XP i Server 2003.

Aby przygotować integrację na Windows 7 niezbędne jest zainstalowanie:

W przypadku integracji na starszych systemach poza instalacją powyższych aplikacji należy sprawdzić dodatkowo czy posiadamy:

 • Microsoft Management Console (MMC) w wersji 3.0
 • Microsoft .NET Framework 2.0 lub nowszy
 • Windows PowerShell w wersji 1.0 lub 2.0 CTP3 lub nowszy

Dla potrzeb pokazu przygotowałem na pulpicie:

 • Rozpakowany obraz Windows 7 Ultimate x86 – może być też inna wersja, pliki mogą być również skopiowane z płyty
 • Rozpakowany obraz płyty instalacyjnej Microsoft Office 2007 Ultimate – jw
 • Przygotowany zgodnie z postem Aarona Parkera pakiet instalacyjny Adobe Reader 9.1

Proces przygotowywania obrazu instalacyjnego prezentuje poniższy screencast, zapraszam do oglądania:

Tak przygotowany obraz ISO można wykorzystać do instalacji zarówno z DVD jak i z USB.

W screencascie obiecałem podać parametry instalatora, które wprowadziłem dla:

 • Microsoft Office 2007 Ultimate: setup.exe /config Ultimater.WW\config.xml
 • Adobe Reader 9.1:  MSIEXEC /I AcroRead.msi ALLUSERS=TRUE TRANSFORMS=AdobeReader9.mst /QB

Przeprowadziłem rozruch (boot) z przygotowanego w ten sposób obrazu w celu zainstalowania zintegrowanego z aplikacjami systemu:

Jak widać proces przygotowania scenariusza Lite Touch Deployment jest dość prosty a efekt bardzo ułatwia wdrażanie nowych systemów wraz z aplikacjami w małych organizacjach i u zaawansowanych użytkowników domowych. Można go modyfikować zgodnie z potrzebami.

Zapraszam do komentowania i zadawania pytań w komentarzach.

źródła, poza własnym doświadczeniem:

Microsoft Deployment Toolkit – wirtyna produktu

Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2010 – witryna pobierania

The Windows® Automated Installation Kit (AIK) for Windows® 7 – witryna pobierania

Using enterprise deployment tools for the 2007 Office system – TechNet

Config.xml file in the 2007 Office system – TechNet

Deploying Adobe Reader 9 for Windows – by Aaron Parker

Posted in Microsoft Office, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


5 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

 1. przemek says

  mam takie pytanie dot instaklatora win 7 z aplikacjami. skąd mogę wziąć parametry installatora do innych aplikacji jest może na to jakaś regóła czy szblon?

 2. Karol Stilger says

  Niestety, nie jest lekko;) Trzeba tych informacji szukać w dokumentacji producenta. To jeden z głównych problemów przy zautomatyzowanym wdrażaniu aplikacji. Drugą główną bolączką jest problem z bałaganem w sterownikach udostępnionych przez producentów i udostępnianie ich w formie plików wykonywalnych.

 3. tamlin1989 says

  Są aplikacje które odczytują tzw. ciche przełączniki instalatorów…

 4. szczepan says

  Podczas Update Deployment Share Wizard, wyskakuje jakiś błąd :
  === Making sure the deployment share has the latest x86 tools ===

  === Processing LiteTouchPE (x86) boot image ===

  Building requested boot image profile.
  Determining if any changes have been made in the boot image configuration.
  No existing boot image profile found for platform x86 so a new image will be created.
  Calculating hashes for requested content.
  Changes have been made, boot image will be updated.
  Windows PE WIM C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\winpe.wim will be used.
  WIM file mounted.

  Wersja narz�dzia do obs�ugi obrazu wdra�ania
  i zarz�dzania nim: 6.1.7600.16385

  Rejestrowanie jest wy��czone: Nie mo�na uzyska� dost�pu do pliku dziennika C:\Windows\Logs\DISM\dism.log.

  B��d: 5

  Wyst�pi� b��d podczas pr�by dost�pu do obrazu.
  Wi�cej informacji mo�na znale�� w pliku dziennika.

  Exit code = 5

  DISM /Set-TargetPath failed, rc = 5.
  DISM was unable to set the system root (target path) for the Windows PE image, so the update process cannot continue.

  === Completed processing platform x86 ===

  === Making sure the deployment share has the latest x64 tools ===

  === Processing LiteTouchPE (x64) boot image ===

  Building requested boot image profile.
  Determining if any changes have been made in the boot image configuration.
  No existing boot image profile found for platform x64 so a new image will be created.
  Calculating hashes for requested content.
  Changes have been made, boot image will be updated.
  Windows PE WIM C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\winpe.wim will be used.
  WIM file mounted.

  Wersja narz�dzia do obs�ugi obrazu wdra�ania
  i zarz�dzania nim: 6.1.7600.16385

  Rejestrowanie jest wy��czone: Nie mo�na uzyska� dost�pu do pliku dziennika C:\Windows\Logs\DISM\dism.log.

  B��d: 5

  Wyst�pi� b��d podczas pr�by dost�pu do obrazu.
  Wi�cej informacji mo�na znale�� w pliku dziennika.

  Exit code = 5

  DISM /Set-TargetPath failed, rc = 5.
  DISM was unable to set the system root (target path) for the Windows PE image, so the update process cannot continue.

  === Completed processing platform x64 ===

  === Processing complete ===

  Co jest przyczyną? Mam system x64.

Continuing the Discussion

 1. digital marketing agency in Mesa linked to this post on 04/05/2017

  digital marketing agency in Mesa

  Instalator Windows 7 z aplikacjami – Lite Touch Deployment – notepad of Karol StilgerSome HTML is OK

or, reply to this post via trackback.Skip to toolbar