Skip to content


Windows Server Backup – usuwanie starych kopii zapasowych

Do napisania tego wpisu zachęciło mnie pytanie w wątku na forum WSS.pl.

Dość słabo udokumentowane jest działanie Windows Server Backup i zarządzanie nim. Dokumentacja po Polsku niestety nie istnieje, szkoda. Postaram się zebrać kilka istotnych praktycznych informacji o zarządzaniu wielkością kopii zapasowych tworzonych przez WSB.

Na początek kilka podstawowych informacji o WSB:

 • Windows Server Backup to wbudowane w system narzędzie do tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi. Jest dostępne w każdej wersji systemu Windows Server.
 • Umożliwia tworzenie kopii zapasowych na żądanie i w oparciu o harmonogram.
 • Podczas wykonywania kopii wykorzystywany jest mechanizm VSS (Volume Shadow Copy).
 • Kopie zapasowe mogą być wykonywane dla całych woluminów (kopia sektor po sektorze) jak i dla wskazanych folderów/plików.
 • Kopie zapasowe składowane mogą być na specjalnie do tego przygotowanym dysku, folderze lub folderze sieciowym (dla folderu sieciowego możliwa jest obsługa tylko jednej kopii wstecz).
 • Kopia zapasowa zapisywana jest do pliku VHD, których maksymalna wspierana wielkość to 2088958MB (w Windows Server 2008 R2 przy kopii tylko folderów i plików ten limit nie obowiązuje).
 • W przypadku gdy folder do którego dokonywany jest backup jest pełny WSB usuwa najstarsze wersje kopii dla bieżącego backupu, po tym usuwana jest wersja volume shadow copy należąca do tej wersji kopii.

Po zaznajomieniu się z mechanizmem WSB można się zastanowić jak usuwać stare kopie zapasowe. Posłużymy się do tego głównie komendą wbadmin.

 • Przykłady na sprawdzenie wersji kopii zapasowych. i informacji o powiązanych z nimi Snapshoot ID (Shadow Copy ID):

wbadmin get versions

wbadmin get versions -backupTarget:h:

wbadmin get versions -backupTarget:\\servername\share -machine:server01

 • Przykłady na usuwanie backupów wykonanych wraz z system state:

wbadmin delete systemstatebackup –version: 01/01/2010-10:51

wbadmin delete systemstatebackup –backupTarget:h: –deleteOldest

wbadmin delete systemstatebackup -keepversions:2

 • Usunięcie najstarszego backupu wykonanego bez system state, wykorzystywane jest tu narzedzie: diskshadow.

DiskShadow.exe

Delete shadows OLDEST <BackupStorageLocation>

Exit

 • Usuwanie backupów wykonanych bez system state w przypadku potrzeby usunięcia konkretnego Shadow Copy ID jest nieco bardziej skomplikowane. Podzieliłem je na trzy etapy: a –  ustalenie wersji backupu, b – ustalenie Shadow Copy ID, c – Usunięcie wybranego Shadow Copy ID. Wykorzystwana jest tu również komenda: vssadmin.

a.

vssadmin list shadows /for=<BackupTarget>

vssadmin list shadows /for=h:

b.

Należy pamiętać, że Shadow Copy ID jest tym samym co Snapshot ID

c.

DiskShadow.exe

Delete shadows ID <Shadow Copy ID>

Exit

źródła poza własnym doświadczeniem:

Windows Server Backup Step-by-Step Guide for Windows Server 2008 R2 – TechNet

Planning for Backup – TechNet

Backup Version and Space Management in Windows Server Backup – Microsoft Storage Team

Wbadmin – TechNet

Zarządzanie backupem Hyper-V – WSS.pl

Posted in Windows Server.

Tagged with , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.Skip to toolbar