Skip to content


Ku pamięci: VSTS TFS – problem z Data WareHouse

Po upgrade Team Foundation Server do wersji 2008, który został opisany tutaj. Przez długi czas z serwerem nie było problemów. Developerzy pracowali w spokoju, PMowie robili to co powinni – po prostu bajka:)

Ostatnio w logach zaczęły pojawiać się niepokojące informacje na temat generowanych raportów. Raporty z projektów generowane są przez Data WareHouse – warto skorzystać z linka aby dowiedzieć się więcej o teorii jego działania.

Do prawidłowego generowania raportów WareHouse powinien być uaktualniany na bieżąco. Domyślnie jego stan jest odświeżany co 1 godzinę. Do kontroli pracy Data Warehouse służy web service dostępny tylko z maszyny na której jest zainstalowany VSTFS pod adresem: http://localhost:8080/Warehouse/v1.0/warehousecontroller.asmx

Można za jego pomocą między innymi:

  • zmienić ustawienia: ChangeSetting
  • sprawdzić czy w danej chwili DataWarehouse jest uaktualniany: GetWarehouseStatus
  • uruchomić ręcznie proces uaktualniania DataWarehouse: Run

W moim przypadku nie dało się za pomocą tego web service’u wymusić aktualizacji DataWareHouse.

Sprawdziłem kiedy DataWarehouse po raz ostatni był uaktualniony:

SELECT Setting AS LastProcessedTime
FROM [TfsWarehouse].[dbo].[_WarehouseConfig]
WHERE ID = ‘LastProcessTimeStamp’

I niestety było to dawno temu:( W projektowym życiu każdy dzień jest na wagę złota.

Rozwiązaniem, które wybrałem był rebuild całego Dara WareHouse, rozwiązanie mało finezyjne i w moim wypadku długotrwałe (w moim przypadku baza Data WareHouse ma kilkanaście GB) jednak to jedyne wyjście. Jak to zrobić:

cd C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 2008 Team Foundation Server\Tools

setupwarehouse -rebuild -mturl “http://nazwaVSTFS:8080” -s nazwaSQL -d TFSWarehouse -c wareHouseSchema.xml -a DOMENA\TFSSERVICE -ra DOMENA\TFSREPORTS -edt TfsBuild

Operacja ta usuwa istniejącą bazę TFSWarehouse i tworzy nową pustą bazę jednocześnie inicjując pompowanie jej danymi. Warto pamiętać, że wykonując tą operację tracimy raporty o projektach które zostały skasowane.

W moim wypadku zadziałało: GetWarehouseStatus zwrócił informację: RunningAdapters, czyli DataWarehouse jest uaktualniany.

Po kilku godzinach (tak długo, bo baza która została przeanalizowana by wytworzyć Data WareHouse jest naprawdę duża) operacja została zakończona i raporty mogą być już generowane prawidłowo.

Co prawda pojawił się problem wynikający z konfiguracji SQL Servera, ale nie rzutuje to na całość procesu. A co do problemu z SQL to postaram się go opisać, bo to ciekawe case study.

źródła:

własne doświadczenia

SetupWarehouse – MSDN

Posted in general, ku pamięci, SQL Server, tech, Techblog, TFS, Windows Server.

Tagged with , , , , , , .


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Continuing the Discussion

  1. Ku pamięci: VSTS TFS jak przenieść bazę TFSWarehouse w inne miejsce (przydatne dla każdej innej bazy Microsoft SQL Server) - notepad of Karol Stilger linked to this post on 11/07/2009

    […] Server, general, ku pamięci, personal, tech Parę dni temu opisałem w jaki sposób rozwiązałem problem z Data WareHouse w TFS. Napisałem, że pewna rzecz związana z konfiguracją SQL Servera utrudniła mi […]Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.Skip to toolbar