Skip to content


Ku pamięci: VSTS TFS jak przenieść bazę TFSWarehouse w inne miejsce (przydatne dla każdej innej bazy Microsoft SQL Server)

Parę dni temu opisałem w jaki sposób rozwiązałem

problem z Data WareHouse
w TFS. Napisałem, że pewna rzecz
związana z konfiguracją SQL Servera utrudniła mi zadanie.

Problem jest dość
błahy ale w konfiguracji która u mnie działa narobił sporo zamieszania. W
konfiguracji jako lokalizacja baz danych i logów była ustawiona domyślna
lokalizacja: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA

SQL_Server_Properties

Przy tworzeniu nowej bazy została ona utworzona właśnie w tej lokalizacji.
Niestety partycja C jest dość mała i przyrastający szybko baza szybko
zapełniłaby ją.

Należało podjąć akcję aby do tego nie dopuścić i przenieść ją na partycję która
w moim przypadku służy do składowania baz związanych z TFS.

1. Nie czekając na dokończenie aktualizowania bazy danych
wyłączyłem usługi związane z TFS:

iisreset /stop
net stop “TFSServerScheduler”
net stop “SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER)”

2. Odłączyłem bazę:

USE [master]
GO
EXEC master.dbo.sp_detach_db @dbname = N’TfsWarehouse’, @keepfulltextindexfile=N’true’
GO

3. Przeniosłem pliki bazy i logu do prawidłowej w moim przypadku
lokalizacji.

4. Podłączyłem bazę danych i log:

USE [master]
GO
CREATE DATABASE [TfsWarehouse] ON
( FILENAME = N’E:\MS SQL TFS\TfsWarehouse.mdf’ ),
( FILENAME = N’E:\MS SQL TFS\TFSWarehouse_log.LDF’ )
FOR ATTACH
GO

5. Uruchomiłem TFS:

net start “SQL
Server
Reporting Services (MSSQLSERVER)”
net start “TFSServerScheduler”
iisreset /start

6. Wymusiłem proces Data WareHouse:
Run
i sprawdziłem czy się wykonuje: GetWarehouseStatus a następnie
sprawdziłem czy proces został zakończony poprawnie:  wszystko

jak w tym wpisie
. Oczywiście wszystko działa.

Świetny przykład jak przy użyciu minimalnej ilości operacji przenieść bazę danych Microsoft SQL Server:)

źródła:

własne doświadczenia

Posted in general, ku pamięci, personal, SQL Server, tech, Techblog, TFS, Windows Server.

Tagged with , , , , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.Skip to toolbar