Skip to content


Ku pamięci: VSTS TFS jak przenieść bazę TFSWarehouse w inne miejsce (przydatne dla każdej innej bazy Microsoft SQL Server)

Parę dni temu opisałem w jaki sposób rozwiązałem

problem z Data WareHouse
w TFS. Napisałem, że pewna rzecz
związana z konfiguracją SQL Servera utrudniła mi zadanie.

Problem jest dość
błahy ale w konfiguracji która u mnie działa narobił sporo zamieszania. W
konfiguracji jako lokalizacja baz danych i logów była ustawiona domyślna
lokalizacja: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA

SQL_Server_Properties

Przy tworzeniu nowej bazy została ona utworzona właśnie w tej lokalizacji.
Niestety partycja C jest dość mała i przyrastający szybko baza szybko
zapełniłaby ją.

Należało podjąć akcję aby do tego nie dopuścić i przenieść ją na partycję która
w moim przypadku służy do składowania baz związanych z TFS.

1. Nie czekając na dokończenie aktualizowania bazy danych
wyłączyłem usługi związane z TFS:

iisreset /stop
net stop “TFSServerScheduler”
net stop “SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER)”

2. Odłączyłem bazę:

USE [master]
GO
EXEC master.dbo.sp_detach_db @dbname = N’TfsWarehouse’, @keepfulltextindexfile=N’true’
GO

3. Przeniosłem pliki bazy i logu do prawidłowej w moim przypadku
lokalizacji.

4. Podłączyłem bazę danych i log:

USE [master]
GO
CREATE DATABASE [TfsWarehouse] ON
( FILENAME = N’E:\MS SQL TFS\TfsWarehouse.mdf’ ),
( FILENAME = N’E:\MS SQL TFS\TFSWarehouse_log.LDF’ )
FOR ATTACH
GO

5. Uruchomiłem TFS:

net start “SQL
Server
Reporting Services (MSSQLSERVER)”
net start “TFSServerScheduler”
iisreset /start

6. Wymusiłem proces Data WareHouse:
Run
i sprawdziłem czy się wykonuje: GetWarehouseStatus a następnie
sprawdziłem czy proces został zakończony poprawnie:  wszystko

jak w tym wpisie
. Oczywiście wszystko działa.

Świetny przykład jak przy użyciu minimalnej ilości operacji przenieść bazę danych Microsoft SQL Server:)

źródła:

własne doświadczenia

Posted in general, ku pamięci, personal, SQL Server, tech, Techblog, TFS, Windows Server.

Tagged with , , , , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.



Skip to toolbar