Skip to content


Ku pamięci: Włączenie udziałów administracyjnych w Windows 7

Udziały administracyjne w Windows 7 są domyślnie wyłączone dla zdalnego dostępu, ze względów bezpieczeństwa. Zatem nie można z innych maszyn korzystać między innymi z udziałów jak \\hostname\admin$, \\hostname\c$ i tak dalej. Dla maszyn pracujących w domenie udziały te zostają włączone, dla maszyn w grupie roboczej też można je włączyć, tyle, że ręcznie.

Aby włączyć udziały administracyjne wymagane jest włączenie udostępniania plików i drukarek po czym należy do rejestru:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

dodać DWORD: LocalAccountTokenFilterPolicy i nadać mu wartość 1.

Po przeprowadzeniu rebootu można już korzystać z admin$ shares.

źródło, które mnie wspomogło: Windows 7 – Enable $admin share – Everyday Nerd

Posted in ku pamięci, Windows 7, Windows Client, Windows Vista.

Tagged with , , , , , , , , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.Skip to toolbar