Skip to content


Ku pamięci: Wymuszenie synchronizacji WSUS przez PowerShell

Jak zlecić serwerowi WSUS synchronizację używając PowerShell?

Okazuje się, że bardzo prosto:

$wsusserver = ‘MYWSUS’
[reflection.assembly]::LoadWithPartialName(“Microsoft.UpdateServices.Administration”)
$wsus = [Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy]::getUpdateServer($wsusserver,$False)
$wsus.GetSubscription().StartSynchronization();

Ten i dużo dużo kolejnych pomysłów na wykorzystanie API serwera WSUS znalazłem w MSDN Library.

źródło: WSUS 3.0 Class Library Reference – MSDN

Posted in ku pamięci, PowerShell, tech, Windows Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, WSUS.

Tagged with , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.Skip to toolbar